ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 2

Ειδικό Μέρος

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4013
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
2
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Υλικά προστατευτικών επιστρώσεων επιφανειών. Χρώματα. Φυσικοί λίθοι, μάρμαρα, τεχνητοί λίθοι, πλάκες, ξύλο, γυαλί και λοιπά υλικά. Σκυρόδεμα (ιδιότητες νωπού και σκληρυνθέντος σκυροδέματος, ειδικά σκυροδέματα). Σίδηρος, χάλυβας και άλλα μέταλλα. Εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις επί πίνακος.

Διδάσκοντες