Ελευθερία Βαρουχάκη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3834
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3502
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)