Αλέξανδρος Καλευράς

Γραφείο: 
κτ. Τοσίτσα, 1ος όροφος, Τ.109
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3396
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3329
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)