Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
"Το Σχέδιο και το Χρώμα, ως μέσα ανάδειξης των πλαστικών στοιχείων τα οποία συνθέτουν τον Ζωγραφικό Χώρο"

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο