ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Σχεδιαστική προσέγγιση του Χώρου - Συνθετικές αρχές

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4340
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Μέθοδοι ανάλυσης, σύνθεσης και αποτύπωσης του φυσικού χώρου στο πλαίσιο της σχεδιαστικής μελέτης. Συνθετικές αρχές και χρήση αξόνων. Εντάσεις και αφαιρέσεις με στόχο την απόδοση των σημείων, των όγκων και των επιπέδων. Ποιοτικές και δυναμικές διαφοροποιήσεις της τονικότητας για την κατανόηση του φωτός και της τρισδιάστατης χωρικότητας.

Ασκήσεις εκτός εργαστηρίου, σε χώρους που με διαφορετικές συνθήκες όπως μουσεία, πλατείες, δρόμοι, καταστήματα, κ.α. Ασκήσεις γραφής και απόδοσης των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε χώρου. Κάρβουνο, πειραματισμοί με κολλάζ και η απόδοση του χώρου με οικονομίες που επιβάλλουν διαφορετικά μέσα.

Διδάσκοντες