Δημήτρης Σκουρογιάννης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3981
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3769
Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο