Ζωγραφική: Εισαγωγή στο χρώμα

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4021
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ανάλυση του φυσικού φωτός και των ιδιοτήτων της τονικότητας. Σύνδεση σχεδίου και χρώματος. Το φώς ως στοιχείο που ειδικεύει και τροποποιεί το χρώμα. Βασικοί νόμοι και ιδιότητες των χρωμάτων. Χρωματικές Αντιθέσεις, θερμά/ψυχρά χρώματα, συμπληρωματικά χρώματα. Αντιστοιχία τονικής και χρωματικής κλίμακας. Ασαφείς, ουδέτερες, ενδιάμεσες επιφάνειες. Το σχήμα της χρωματικής κηλίδας, η έννοια της μάζας. Χημική, φυσική, ψυχολογική διάταξη των χρωμάτων. Πειραματισμοί με κολλάζ και σχεδιαστική ανακατασκευή φωτογραφίας με χρήση αξονομετρικών αποτυπώσεων και τονική διαβάθμιση.

 

Διδάσκοντες