Δημήτριος Σεβαστάκης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3398
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3769
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Σχέδιο και Ζωγραφική ως μέσα συγκρότησης του Χώρου.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης