Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 8ΟΥ

Εργαστήριο οπτικής επικοινωνίας: εργαλεία σύνθεσης και τρόποι επικοινωνίας

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4250
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Μέσα από ποικίλες μεθοδολογικές κατευθύνσεις, πειραματικά μοντέλα από όλο το φάσμα του πολιτισμικού πεδίου, χρήση ετερογενών εκφραστικών μέσων σε αναφορά με αντίστοιχα καλλιτεχνικά παραδείγματα σε παγκόσμια κλίμακα,στόχος του μαθήματος είναι να συνταχθεί μία ολοκληρωμένη εικαστική πρόταση που θα εκφέρει το αμεσότερο επικοινωνιακό αποτέλεσμα.

Με τον όρο οπτικό μέσο μαζικής επικοινωνίας αναφερόμαστε σε ένα εξατομικευμένο είδος εικαστικού αντικειμένου που δύναται να μεταδώσει ένα μήνυμα ενημερωτικό, αποτρεπτικό ή προτρεπτικό αντλώντας περιεχόμενο κυρίως από το πεδίο της διαφήμισης, του καθημερινού βίου ή της πολιτικής.

Η συνειρμική προέκταση του κειμένου, τα προσωπικά ή συλλογικά δοχεία μνήμης η βιωμένη εμπειρία της κοινωνικής και οικιστικής επικράτειας ενός; Τόπου (πόλη, τοπίο, ταξίδι) είναι μερικά από τα στοιχεία που θα συνθέσουν το περιεχόμενο, τα νοήματα και την εννοιολογική καταγωγή της κάθε πρότασης. Το λεξιλόγιο και το συντακτικό της εικαστικής γλώσσας σε συνδυασμό με την αφηγηματική δομή και την εντροπία της καλλιτεχνικής πρακτικής θα αποτελέσουν τα εργαλεία παραγωγής και κατανόησης της «εικόνας» ως κατασκευή και θα επαναπροσδιορίσουν την οπτική μας αντίληψη στο περιβάλλον της καθημερινότητας.

 

Διδάσκοντες