Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 7ΟΥ

Το Φανταστικό Μουσείο: σχεδιασμός και διευρυμένη εικαστική προσέγγιση της επιμελητικής πρακτικής

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4249
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Πρόκειται για μια διαχρονική προσέγγιση της επιμελητικής πρακτικής σε σχέση με τα σύγχρονα Μουσεία, την ετερογένεια του εκθέματος ως πολιτισμικό προϊόν και τις εξελίξεις στην παγκόσμια τέχνη με άξονα την εκθεσιακό σχεδιασμό.

Διερευνώνται οι χωρικές και εννοιολογικές συνθήκες που ορίζουν και συνθέτουν τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εκθεσιακής εκδοχής, μέσω των σχεδιαστικών προσεγγίσεων του χώρου, της νοηματικής συγκρότησης και ταυτοποίησης των εκθεμάτων και των εκάστοτε πολιτισμικών συμφραζομένων που τα καταδεικνύουν. Ο χώρος της Πρυτανείας του ΕΜΠ θα αποτελέσει το  κοινό χωρικό πλαίσιο και κάθε σπουδαστής θα συγκεντρώσει,  θα οργανώσει νοηματικά και θα προσομοιάσει με σύγχρονες αναπαραστατικές μεθόδους μια ολοκληρωμένη εκθεσιακή πρόταση.

 

Διδάσκοντες