Ε. Θ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 7ΟΥ

Το Φανταστικό Μουσείο: σχεδιασμός και διευρυμένη εικαστική προσέγγιση της επιμελητικής πρακτικής: διαθέσιμο υλικό

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4249
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης