Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Σχεδιαστικών Προβλημάτων: Θεωρητική ή Σχεδιαστική Μελέτη Χωρικών Ερωτημάτων

γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41280
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκοντες