Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρητική διερεύνηση & σχεδιασμό δημοσίων - ιδιωτικών χώρων & αντικειμένων με έμφαση στον δημόσιο χώρο & Επικοινωνία.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης