ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Σχεδιαστική προσέγγιση του Χώρου - Συνθετικές αρχές: διαθέσιμο υλικό

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4340
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης