Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρητική διερεύνηση και σχεδιασμός δημόσιων – ιδιωτικών χώρων και αντικειμένων (ΦΕΚ διορισμού 3053/15.12.2021 τ. Γ΄)