Βαθμίδα: 
Assistant Professor
Γνωστικό αντικείμενο: 
Theoretical investigation and design of public - private spaces and objects