Ιωάννης Γρηγοριάδης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3704
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3701
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας - Πτυχίο Εικαστικών Τεχνών Α.Σ.Κ.Τ. (1995)
  • Μεταπτυχιακό Master of Arts, Staffordshire University (1997)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Πλαστική με πολλαπλά μέσα και υλικά
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Γλυπτική, εγκαταστάσεις, τέχνη στο δημόσιο χώρο, video-τέχνη.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης