Πλαστική 2: Ανάλυση δομών και μορφών από τον φυσικό κόσμο με κατεύθυνση την πλαστική διατύπωση

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4099
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Σχεδιασμός εύπλαστων/ευμετάβλητων μορφών και υλικοτήτων, για την κατανόηση του συνεχώς μεταβαλλόμενου, ζωντανού/οργανικού κόσμου.

Το μάθημα Πλαστική 2 διερευνά:

1. Τη μελέτη και το σχεδιασμό ροΐκών γραμμών και πλεγμάτων για την απόδοση των οργανικών μορφών.

2. Τον τρισδιάστατο σχεδιασμό οργανικών μορφών με ποικίλα υλικά και τεχνικές.

3. Τις έννοιες, κενός και συμπαγής χώρος, (ρευστός χώρος, ενδιάμεσος χώρος).

4. Τη διερεύνηση κατασκευαστικών συστημάτων που διέπουν τον οργανικό κόσμο. Ο σκελετός και η πλήρωση για την δημιουργία πλαστικών μορφών.

 

Διδάσκοντες