Θεοδώρα Βουτσινά

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3703
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3701
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

Πτυχίο  Γλυπτικής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 1977

Πτυχίο Ιστορικών και Θεωρητικών σπουδών ΑΣΚΤ 1979

 

 

Γνωστικό αντικείμενο: 
Πλαστική μικρής και μεγάλης κλίμακας στον αρχιτεκτονικό χώρο, με πολλαπλά υλικά και τεχνικές

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο