Ε. Θ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 7ΟΥ

Αφηγηματικές οπτικοακουστικές κατασκευές

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4175
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ13)

Οπτικοακουστικά μέσα που βασίζονται στον χρόνο για την δημιουργία προσωπικών αφηγηματικών δομών. Οι Πλαστικές κατασκευές στο χρόνο με εργαλείο την κινηματογραφική γλώσσα, κάνουν εύληπτες τις χωρικές και αφηγηματικές ποιότητες της καθημερινής ζωής και αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσωπικού και του δημοσίου χώρου. Το μάθημα Πλαστική 7 διερευνά: 1. Την χρήση του κυκλικού γραμμικού και υπερκειμενικού χρόνου στην αφήγηση. 2. Τη συγκρότηση προσωπικών μηχανισμών αφήγησης. 3. Την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του υλικού χώρου, μέσα από την επεξεργασία ήχου και εικόνας. 4. Τα μετα-δεδομένα (metadata) ως πρόσθετες αφηγηματικές πληροφορίες.

Διδάσκοντες