Ε. Θ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 8ΟΥ

Δημόσιες δράσεις με επιτελεστικές τακτικές

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4166
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το μάθημα διερευνά το σχεδιασμό και την επιτέλεση δημόσιας νομαδικής δράσης πεδίου ως προσωπική και βιωματική κριτική έρευνα. Η παρέμβαση επιδιώκεται να είναι συσχετισμένη με τα συγκείμενα του τόπου, την κοινωνική και φυσική τοποθεσία, την προσωπική μνήμη και την αναδυόμενη εμπειρία, ενώ συνυπολογίζονται παράλληλα ηθικές στάσεις συμπαραγωγής, ανάπτυξης σχεσιακής δημόσιας σφαίρας και διανομής της δουλειάς. Εξετάζονται επίσης τα θεωρητικά ζητήματα θεσμικής κριτικής εντός του πλαισίου αυτονομημένης τέχνης, κριτικών θεσμών τέχνης εντός του συγκείμενου τέχνης, και θέσπισης θεσμών κριτικής πέραν του κόσμου της τέχνης. Στο μάθημα εξετάζονται παραδείγματα σωματικών δράσεων πεδίου ως συσχετισμένες επιτελέσεις με τα νοηματικά περιεχόμενα των τόπων για την ανάπτυξη νέων αισθητικών εμπειριών: 1. Τέχνης οδοιπορίας. Πράξεων ενεργοποίησης τοποθεσίας και διαπραγμάτευσης φυσικών και ψυχοσωματικών ορίων. 2. Νομαδικών σχεσιακών κατασκευών και διαλογικών εγκαταστάσεων. 3. Συλλογικών τακτικών τέχνης. Μορφών παρεμβατικής τέχνης με κοινωνικό προσανατολισμό. 4. Τακτικών μέσων, ακτιβισμού και τέχνης.

Διδάσκοντες