Ε. Θ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5ΟΥ

Πλαστικές Εφαρμογές σε Συμπαγή και Ρευστά Υλικά

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4053
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 15.30-18.15, (Κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ11)

Μελέτη (διερεύνηση – ανάλυση) και κατασκευή επαναλαμβανόμενων στερεών πλαστικών στοιχείων με δυνατότητες πολλαπλών συνδυασμών μεταξύ τους, ώστε να παράγουν λειτουργικές Πλαστικές ρυθμίσεις στον αρχιτεκτονικό χώρο. 1η Φάση: α) Επιλογή και ακριβής σχεδιασμός με βάση φωτογραφίες, σκίτσα, σχέδια, του αρχιτεκτονικού χώρου (εσωτερικού ή εξωτερικού) στον οποίο θα αναπτυχθούν και εφαρμοσθούν οι ζητούμενες πλαστικές ρυθμίσεις με τη χρήση των παραπάνω στοιχείων. β) Σκίτσα, σχέδια και μακέτες μελέτης για τη διερεύνησης ενός ή δύο Πλαστικών στοιχείων , τα οποία θα προκύψουν από κανονικά ή μη ,γεωμετρικά στερεά ή από την ανάπτυξη ελευθέρων δομών και μορφών προερχόμενων από το φυσικό κόσμο. Σε συνάρτηση με τη σχέση λειτουργίας - μορφής των στοιχείων, μελετάται η δυνατότητα αναπαραγωγή τους ώστε συνδυαζόμενα μεταξύ τους κατάλληλα (χωρίς αναγκαιότητα χρήσης συνδετικών υλικών στις μεταξυ των πλαστικών στοιχείων συναρμογές- συνδυασμούς ,κατά την τελική παρουσίαση των ποικίλων προτάσεων της κατασκευής) να παράγουν εικαστικά ενδιαφέρουσες πλαστικές - λειτουργικές ρυθμίσεις στον επιλεγέντα Αρχιτεκτονικό χώρο. 2η Φάση α) Κατασκευή σε διάφορα υλικά (συμπαγή ή ρευστά), ορισμένου αριθμού αντιτύπων των στοιχείων υπό την εκάστοτε κατάλληλη κλίμακα(από 1:1 ως 1:20) β) Παρουσίαση σε πινακίδες, σκίτσων-σχεδίων, φωτογραφιών όλων των παραπάνω φάσεων, με μελέτη και σχεδιασμό παραδειγμάτων της τελικής πρότασης για ένταξη της συνολικής πλαστικής κατασκευής στο συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό χώρο με διάφορες αναπαραστατικές /απεικονιστικές μεθόδους

Διδάσκοντες