Καλλιόπη Καραπιδάκη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3327
Fax Γραφείου
  • 210 772 3329
Βαθμίδα: 
Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)