Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
09.04.2014 Θεοφάνης Καφαντάρης Κενά κτίρια και πόλη: Η μεταλλαγή των χρήσεων και η δυναμική σχέση κενού - πλήρους στη σύγχρονη Αθήνα Τομέας Ι
19.03.2014 Σταματίνα Χαραλάμπη Σύγχρονη Τέχνη και Αρχιτεκτονική. Η χωροποιητική διάσταση των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών και οι επιπτώσεις της στην επιμέλεια εκθέσεων. Τομέας ΙΙΙ
19.03.2014 Σπυρίδων Νάσαινας Ο Μουσειογραφικός Σχεδιασμός ως Πεδίο Νοηματικών και Ιδεολογικών Προβολών. Η Περίπτωση των Βυζαντινών Μουσείων στην Ελλάδα. Τομέας ΙΙΙ
19.03.2014 Αντώνιος Χαζάπης Από τη βιωσιμότητα στην ανθεκτικότητα της πόλης, η περίπτωση του κέντρου και των γειτονιών της Αθήνας Τομέας II
19.02.2014 Πολυξένη Πρέντου Κοινωνικές αντιστάσεις στο Λεκανοπέδιο για ελεύθερους χώρους. Οι δράσεις των κινημάτων μέσα από τις έμφυλες εμπειρίες των υποκειμένων τους. Τομέας II
19.02.2014 Ρούπα Ευφροσύνη Η ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960. Το πλαίσιο, οι δημιουργοί και τα μέσα παρουσίασης. Τομέας ΙΙΙ
29.01.2014 Ελευθερία Ράπτου Το θεατρικό σώμα. Από τους τόπους αναπαράστασης του πάθους στους χώρους της θεραπείας. Τομέας ΙΙΙ
05.06.2013 Εμμανουήλ - Αθανάσιος Πατεράκης Προσεγγίσεις του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ως Δομική Ανάλυση Συστημάτων: Οντοστρεφείς Δομές και Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Τομέας IV
05.06.2013 Μαρία Κούτσαρη Δημιουργικότητα και πολιτιστική οικονομία στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Μεταλλαγές του αστικού χώρου στο κέντρο της Αθήνας. Τομέας II
29.01.2013 Δήμητρα Θεοχάρη Υδατικά Ευαίσθητος Αστικός Σχεδιασμός (ΥΕΑΣ): Μελέτη και δυνατότητες αξιοποίησης 'υδάτινων δρόμων' στο αστικό τοπίο στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης Τομέας ΙΙΙ
29.01.2013 Ελένη Αντωνοπούλου Ποια είναι η Αρχιτεκτονική του Κοινού; Ή Κοινό, Σχεδιασμός, Παραγωγή (του Χώρου). Τομέας ΙΙΙ
29.01.2013 Χρήστος Χονδρός Περί του θανάτου του υποκειμένου (σχεδιαστή) και του βιοπολιτικού επαναπροσδιορισμού της (σχεδιάζουσας) υποκειμενικότητας Τομέας IV
21.12.2012 Δέσποινα Μπαλόπητα Σημασία και ο ρόλος των Βιομηχανικών Αρχείων στα Μουσεία για την ανάδειξη και προβολή της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Η περίπτωση του υπό την ίδρυση Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργείας στο Λαύριο. Τομέας II
21.12.2012 Κωνσταντίνος Πετράκος Τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες και χωρικοί μετασχηματισμοί στην περίπτωση της Χαλκιδικής Τομέας II
12.12.2012 Δήμητρα Παρασκευά Πολιτιστική ταυτότητα και τοπιακοί συσχετισμοί. Το παράδειγμα της Βοιωτίας. Τομέας Ι
12.12.2012 Νικόλαος Κορδός Το Σχέδιο Χρήσης Ενέργειας (ΣΧΕ) ως άτυπο εργαλείο αστικού σχεδιασμού Τομέας ΙΙΙ
12.12.2012 Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος Ιωάννης Δεσποτόπουλος: Πολεοδομική. Η ένταση ως αστική και δομική μορφή. Τομέας Ι
28.11.2012 Ευρυδίκη Κατσάλη Η Πόλη της Χαλκίδας. Πολεοδομική εξέλιξη από το τέλος του Μεσαίωνα έως τις αρχές της εκβιομηχάνισής της (15ος - 19ος αιώνας). Τομέας II
28.11.2012 Ευθαλία Καβύρη Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των «φυλακών», στην Ελλάδα από το 1836 έως και τη μεσοπολεμική περίοδο Τομέας Ι
28.11.2012 Μαρία Δεμένεγα Η πολιτική διαχείρισης του χώρου - χρήσεις γης και η επιρροή τους στις αξίες των ακινήτων Τομέας II
28.11.2012 Καρολίνα - Άννα - Μαρία Μωρέττη Η έννοια της μεταβολής στην παραγωγική διαδικασία των μορφών. Από τον Ρομαντισμό στην Αρχιτεκτονική της Αποδόμησης Τομέας ΙΙΙ
28.11.2012 Ηλίας Μεσσήνιος Επιδράσεις της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια που κτίσθηκαν πριν το 1979 Τομέας IV
31.10.2012 Δήμητρα Μπουζάνη Αρχιτεκτονικό Αρχείο - Θεσμοθέτηση / Οργάνωση / Διαχείριση Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Κωνσταντία Πολύζου Αστικό τοπίο. Η συντακτική ανάλυση της δυνατότητας τοπιακών παρεμβάσεων στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Ξανθή Τσιφτσή Η αρχιτεκτονική του μουσείου και η κατασκευή της συλλογικής μνήμης. Η περίπτωση των Μουσείων Ολοκαυτώματος. Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Θηρεσία - Νίκη Γαλάτουλα Κοινωνίες σε κίνηση: Το σχεσιακό πεδίο ενός απανταχού παρόντος πλήθους στα πλαίσια μιας νέας αστικής πραγματικότητας Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Μαρία Χατζοπούλου Μελέτη των γλωσσολογικών κωδίκων που διέπουν τις εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο επικοινωνιακό σύγχρονο περιβάλλον Τομέας ΙΙΙ
29.08.2012 Στέλλα Μουλαρά (Νέα) αστική φτώχεια: διερεύνηση της χωρικής διάστασης και αναστοχασμός γύρω από την έννοια της χωρικής και κοινωνικής συνοχής Τομέας II
18.07.2012 Αγγελική - Βασιλική Σιδέρη Μετασχηματισμοί του χώρου σε συνάρτηση με τις μεταβολές στα τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα κατανάλωσης: Η περίπτωση των Ρομά Τομέας Ι
18.07.2012 Βασιλική Λιόλιου Αρχιτεκτονικές ερμηνείες του ζητήματος «προστασία του τοπίου» στη μεταπολεμική Ελλάδα: Η Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων Τομέας Ι

Σελίδες