Το θεατρικό σώμα. Από τους τόπους αναπαράστασης του πάθους στους χώρους της θεραπείας.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
24.07.2013
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.01.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.02.2014
Ερευνητής: 
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Πεφάνης