Προσεγγίσεις του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ως Δομική Ανάλυση Συστημάτων: Οντοστρεφείς Δομές και Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Ημερομηνία Αποδοχής: 
25.09.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
05.06.2013
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.02.2014
Ερευνητής: 
Εμμανουήλ - Αθανάσιος Πατεράκης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Σταύρος Βεργόπουλος
Ιζαμπώ Καράλη