Υδατικά Ευαίσθητος Αστικός Σχεδιασμός (ΥΕΑΣ): Μελέτη και δυνατότητες αξιοποίησης 'υδάτινων δρόμων' στο αστικό τοπίο στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.01.2013
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.01.2013
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.07.2018
Ερευνητής: 
Δήμητρα Θεοχάρη
Επιβλέποντες: 
Αριάδνη Βοζάνη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: