Αστικό τοπίο. Η συντακτική ανάλυση της δυνατότητας τοπιακών παρεμβάσεων στο αστικό τοπίο της Αθήνας.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.06.2018
Ερευνητής: 
Κωνσταντία Πολύζου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: