Γεώργιος Παρμενίδης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3948
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3390
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Δίπλωμα: Αρχιτέκτων Μηχανικός, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1976. Διδακτορικό Δίπλωμα: Αρχιτέκτων Μηχανικός, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1982.

Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή αρχιτεκτονικού χώρου και επικοινωνίας

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
Υποχρεωτικά