Η Αρχιτεκτονική ως Αντικείμενο Ερευνας Ι: Το Εννοιολογικό Υπόβαθρο και το Σώμα της Ερευνας

Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος: 
41275
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκοντες