Η ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960. Το πλαίσιο, οι δημιουργοί και τα μέσα παρουσίασης.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
24.07.2013
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.02.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.03.2014
Ερευνητής: 
Ρούπα Ευφροσύνη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αικατερίνη Γαρδίκα