Η αρχιτεκτονική του μουσείου και η κατασκευή της συλλογικής μνήμης. Η περίπτωση των Μουσείων Ολοκαυτώματος.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
05.06.2013
Ερευνητής: 
Ξανθή Τσιφτσή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: