Σύγχρονη Τέχνη και Αρχιτεκτονική. Η χωροποιητική διάσταση των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών και οι επιπτώσεις της στην επιμέλεια εκθέσεων.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.01.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.03.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.01.2015
Ερευνητής: 
Σταματίνα Χαραλάμπη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Διονύσιος Καββαθάς