Σοφία Χαραλαμπίδου - Διβάνη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3949
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3390
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - Παιδαγωγική Μονάδα Αρχιτεκτονικής Νο 6, Παρίσι, Γαλλία, 1966-1972 (Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Unite Pedagogique d’Architecture –  UP 6)
    Δίπλωμα Αρχιτέκτονος DPLG, 1972
  • VIII Πανεπιστήμιο Παρισίων, Τμήμα Πληροφορικής, 1968-1972, Παρίσι, Γαλλία (Université de Paris VIII, Section Informatique)
    Πτυχίο Πληροφορικής, 1972
Γνωστικό αντικείμενο: 
Mεθοδολογική διερεύνηση & σχεδιασμός εσωτερικών χώρων & αντικειμένων καθημερινής χρήσης

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"