Το Σχέδιο Χρήσης Ενέργειας (ΣΧΕ) ως άτυπο εργαλείο αστικού σχεδιασμού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.12.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.12.2012
Ερευνητής: 
Νικόλαος Κορδός
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αικατερίνη Λιάπη