Ιωάννης Δεσποτόπουλος: Πολεοδομική. Η ένταση ως αστική και δομική μορφή.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.12.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.12.2012
Ερευνητής: 
Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γιώργος Τζιρτζιλάκης