Εμμανουήλ Κορρές

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3632
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3319
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Δίπλωμα αρχιτέκτονος μηχανικού ΕΜΠ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική της αρχαιότητας

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" - Κατεύθυνση Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"
Επιλογής Κατεύθυνσης