Ειδικά θέματα εμβάθυνσης στην προστασία των μνημείων

Επιλογής Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41112
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Απόκτηση άμεσης γνώσης για την κατάσταση διατήρησης, και στα προβλήματα, συντήρησης και αποκατάστασης μεμονωμένων μνημείων ή συνόλων, στους επισκεπτόμενους τόπους καθώς και των τυχόν προβλημάτων, διαχείρισης και χρήσης τους.

Διδάσκων