Η Πόλη της Χαλκίδας. Πολεοδομική εξέλιξη από το τέλος του Μεσαίωνα έως τις αρχές της εκβιομηχάνισής της (15ος - 19ος αιώνας).

Ημερομηνία Αποδοχής: 
20.07.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.11.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.05.2015
Ερευνητής: 
Ευρυδίκη Κατσάλη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: