Δημήτριος Καρύδης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3794
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3819
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Πολεοδομική ανάλυση & σχεδ/σμός με έμφαση στις ιστορικές καταβολές της σύγχρονης πολ/μικής θεωρίας & πρακτικής

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"