Κοινωνικές αντιστάσεις στο Λεκανοπέδιο για ελεύθερους χώρους. Οι δράσεις των κινημάτων μέσα από τις έμφυλες εμπειρίες των υποκειμένων τους.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.01.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.02.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.03.2014
Ερευνητής: 
Πολυξένη Πρέντου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Σταυρούλα Λυκογιάννη