Η έννοια της μεταβολής στην παραγωγική διαδικασία των μορφών. Από τον Ρομαντισμό στην Αρχιτεκτονική της Αποδόμησης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.11.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.12.2012
Ερευνητής: 
Καρολίνα - Άννα - Μαρία Μωρέττη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: