Σημασία και ο ρόλος των Βιομηχανικών Αρχείων στα Μουσεία για την ανάδειξη και προβολή της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Η περίπτωση του υπό την ίδρυση Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργείας στο Λαύριο.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
21.12.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.10.2014
Ερευνητής: 
Δέσποινα Μπαλόπητα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: