Αρχιτεκτονικό Αρχείο - Θεσμοθέτηση / Οργάνωση / Διαχείριση

Ημερομηνία Αποδοχής: 
11.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.10.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.01.2013
Ερευνητής: 
Δήμητρα Μπουζάνη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αριάδνη Βοζάνη