Πολιτιστική ταυτότητα και τοπιακοί συσχετισμοί. Το παράδειγμα της Βοιωτίας.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.11.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.12.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.05.2015
Ερευνητής: 
Δήμητρα Παρασκευά
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: