Ιωσήφ Στεφάνου

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ DPLG- PARIS

Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή Πολεοδομικής Σύνθεσης με έμφαση στο αντικείμενο της Σύλληψης, Έκφρασης & Αντίληψη της μορφής του αστικού χώρου.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"