Από τη βιωσιμότητα στην ανθεκτικότητα της πόλης, η περίπτωση του κέντρου και των γειτονιών της Αθήνας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.01.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.03.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.04.2014
Ερευνητής: 
Αντώνιος Χαζάπης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: