Ελίζα Παναγιωτάτου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3811
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3809
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Ε.Μ.Π., Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
  • Columbia University, M.S., Αστικός Σχεδιασμός
  • University College London, Ph.D., Αναπτυξιακός Σχεδιασμός-Χωροταξία.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Πολεοδομία - Χωροταξία

Η Ελίζα Παναγιωτάτου γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Σπούδασε στη Σχολή Αηδονοπούλου, στο Ε.Μ.Π., Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, στο Columbia University, MS, Αστικός Σχεδιασμός, και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, PhD, Αναπτυξιακός Σχεδιασμός-Χωροταξία.

Πριν διοριστεί στο Πολυτεχνείο, ασχολήθηκε ως Ειδικός Επιστήμων με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό στη Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

Το 1984 εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων και το 1990 Καθηγήτρια.

Πυρήνας των επιστημονικών ενδιαφερόντων της υπήρξαν από νωρίς η έρευνα για τα ζητήματα ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου και η συστηματική διερεύνηση στρατηγικών και πρακτικών για τη σύνδεσή τους με τις σπουδές. Για τη συλλογική προώθησή τους και τη διαμόρφωση προσεγγίσεων και πολιτικών ευαίσθητων στην ελληνική πραγματικότητα εισηγήθηκε το 1993 την ίδρυση του Εργαστηρίου Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου. Δημιούργησε διεπιστημονικές ομάδες –με νέους ερευνητές– και συντόνισε έργα βασικής, κυρίως, αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας με διαχρονικό ερευνητικό προσανατολισμό τη διερεύνηση των διαδικασιών χωρο-κοινωνικής εξέλιξης και τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών για το σχεδιασμό του χώρου. Στη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του εργαστηρίου μέχρι και σήμερα διαμορφώθηκαν καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία ερμηνείας και σχεδιασμού υπό το πρίσμα της ταχύτατα μεταβαλλόμενης πολυπλοκότητας, των ανατροπών και των νέων αντιπαραθέσεων που παρατηρούνται στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Θεωρητική αφετηρία αποτελεί η αναζήτηση ενιαίας θεώρησης του χώρου και η διερεύνηση της συνάρθρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων με τη χωρο-κοινωνική φυσιογνωμία. Η χωρο-λειτουργική διάρθρωση, τα δίκτυα ως εργαλεία απεικόνισης και σχεδιασμού του χώρου και η συμβολή της επικοινωνίας στην ανάπτυξη αποτέλεσαν συνιστώσες της προσέγγισης και πεδία ερευνητικής εμβάθυνσης. Σε αυτό το περιβάλλον έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εξελίσσονται σήμερα διδακτορικές διατριβές.

Τα πορίσματα της διαχρονικής αυτής προσπάθειας έχουν ανανεώσει το αντικείμενο και τη μεθοδολογία διδασκαλίας προπτυχιακών, διατμηματικών μεταπτυχιακών μαθημάτων και εμπλούτισαν το περιεχόμενο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στις Σχολές Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Ε.Μ.Π. Υποστήριξαν σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ανακοινώθηκαν σε ημερίδες και συνέδρια, δημοσιεύθηκαν σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά και διαμόρφωσαν στρατηγικές κατευθύνσεις για το σχεδιασμό του χώρου, οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν από τους φορείς (Υ.Π.Ε.Κ.Α., Δήμους κ.λπ.) στα επίπεδα σχεδιασμού και υλοποίησης αποφάσεων.

Ως Προεδρεύουσα και Αντιπρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών συνέβαλε για πολλά χρόνια τη δεκαετία του 1990 στο σχεδιασμό στρατηγικής για την ίδρυση, ανάπτυξη και οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στο Ε.Μ.Π. Υποστήριξε και εργάστηκε για τη συσχέτιση των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας ως σημαντικών πυλώνων ανάπτυξης του δημόσιου πανεπιστημίου. Διετέλεσε ιδρυτικό μέλος της Ε.Δ.Ε. του Διατμηματικού Προγράμματος Περιβάλλον και Ανάπτυξη, εκπρόσωπος της Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πολιτική Έρευνας και εκπρόσωπος της Ελλάδος σε επιτροπές του Ο.Ο.Σ.Α., του European Science Foundation –μέλος του πυρήνα για τις κοινωνικές επιστήμες– και άλλων διεθνών οργανισμών. Δίδαξε σε πανεπιστήμια στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., και έλαβε μέρος σε διεθνείς συνεργασίες.

Εξελέγη Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου (1999-2002).

Διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου. Εκπρόσωπος της Σχολής Αρχιτεκτόνων στη Σύγκλητο, μέλος πολλών επιτροπών για θέματα ανάπτυξης, εκπαίδευσης και έρευνας στη Σχολή, στο Ε.Μ.Π. και σε δημόσιους φορείς.

Βλέπε περαιτέρω: https://elisabethpanayotatos.gr/