Κενά κτίρια και πόλη: Η μεταλλαγή των χρήσεων και η δυναμική σχέση κενού - πλήρους στη σύγχρονη Αθήνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.01.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
09.04.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.06.2014
Ερευνητής: 
Θεοφάνης Καφαντάρης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Θωμάς Μαλούτας