Επιδράσεις της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια που κτίσθηκαν πριν το 1979

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.02.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.11.2012
Ερευνητής: 
Ηλίας Μεσσήνιος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Χρήστος Τζιβανίδης